In de praktijk zijn er vaak geen diëtisten werkzaam in woonzorgcentra. Indien er al een diëtiste tewerkgesteld is, wordt zij vaak ingezet binnen het grootkeukengebeuren. Hierdoor ontbreekt de tijd om de effectieve voedingsnoden van de residenten in kaart te brengen. Er worden wel maaltijden voorzien, maar niemand controleert de werkelijke voedingsinname van de residenten.

Het niet aanwerven van een diëtist(e) heeft hoofdzakelijk een financiële oorzaak. De financiering van personeel voor de WZC wordt bepaald aan de hand van de score (O, A, B of C) die bewoners halen op de “Katz-schaal”. Hoe groter de hulpbehoevendheid, hoe meer personeel wordt voorzien. Voorbeeld: voor residenten met een B – of C-profiel (zwaarste scores, grootste hulpbehoevendheid) in rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) wordt per 30 bedden naast een aantal verpleegkundigen en verzorgden, 1 fulltime kinesist, ergotherapeut of logopedist gefinancierd. De diëtist(e) valt echter onder de noemer “personeel voor reactivering”, waarvoor 0,5 FTE wordt voorzien per 30 bedden met een B- of C-profiel. enz.…).

De leden van het personeel voor reactivering moeten over ten minste één van de volgende bekwamingen beschikken:

– graduaat of bachelor of licentiaat of master kinesitherapie;
– graduaat of bachelor of licentiaat of master logopedie;
– graduaat of bachelor ergotherapie;
– graduaat of bachelor arbeidstherapie;
– graduaat of bachelor readaptatiewetenschappen;
– graduaat of bachelor dieetleer;
– graduaat of bachelor of licentiaat of master in de ortho-pedagogie;
– graduaat of bachelor of post-graduaat of master in de psychomotoriek;
– licentiaat of master in de psychologie;
– graduaat of bachelor psychologisch assistent en gelijkgestelden;
– graduaat of bachelor maatschappelijk assistent en gelijkgestelden;
– graduaat of bachelor in de gezinswetenschappen;
– licentiaat of master in de gerontologie;
– graduaat of bachelor opvoeder.

De directie zal in de praktijk eerder voor iemand kiezen die inzetbaar is op verschillende domeinen dan voor een diëtist(e) die zich enkel toespitst op het “voedingsbeleid”.