Binnen de groep ouderen is er een zeer grote heterogeniteit. Er zijn grote verschillen wat betreft fysieke, psychosociale en maatschappelijke kenmerken.

In recente publicaties wordt getracht om de heterogeniteit op te vangen door de geriatrische populatie in te delen in zorgcategorieën, op basis van de zorgafhankelijkheid en de gezondheidsstatus. Dit resulteert in 3 categorieën: als eerste categorie de onafhankelijke ouderen die relatief gezond zijn, gevolgd door de fragiele ouderen met complexe medische voorgeschiedenis waarbij zelfmanagement moeilijk kan zijn en tot slot de categorie van de afhankelijke ouderen met ernstige en significante comorbiditeiten en afname van de functionaliteit.

¹instrumentele ADL (Activiteiten Dagelijks Leven): de mogelijkheid om de telefoon te gebruiken, te winkelen, zelf voedsel te bereiden, huishoudelijke taken uit te voeren, te wassen en te strijken, eigen of openbaar vervoer te gebruiken, zelf de eigen medicatie te beheren en de eigen financiën op te volgen.

²ADL afhankelijkheidsscores: zich wassen, zich aankleden, zich binnenshuis verplaatsen, eten, toiletbezoek.

Bron: Vlaamse Diëtisten Ouderenzorg (VlaDiO) (2015). Voedingsaanbevelingen bij ouderen met diabetes. Leuven: Vlaamse Beroepsvereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten.

Auteur: Jill Verzeelen 2019
Meer info? jill.verzelen@gmail.com

 

Was this answer helpful ? Yes / No