De International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) is opgericht in 2013 met het doel om nieuwe, internationaal gestandaardiseerde terminologie en definities te ontwikkelen om aangepaste voedingsconsistenties en verdikte vloeistoffen te kunnen beschrijven voor mensen met een slikstoornis, ongeacht leeftijd, woonplek of zorginstelling en culturen.
Drie jaar lang werken door de International Dysphagia Diet Standardisation Commissie heeft geleid tot een definitief raamwerk van dysfagie-gerelateerde consistenties, die bestaat uit een continuüm van 8 niveaus (0-7). Deze niveaus zijn elk herkenbaar aan een nummer, beschrijving en kleur.

 

Dit document bevat de gedetailleerde beschrijvingen van alle niveaus van het IDDSI-raamwerk. De beschrijvingen worden ondersteund door eenvoudige testtechnieken, die kunnen worden gebruikt door mensen met dysfagie, mantelzorgers, professionals, voedingsassistenten of de industrie om het niveau van een vloeistof of vaste voeding te bepalen. Dit document kan gelezen worden naast de andere IDDSI-documenten op de website (http://iddsi.org/framework/).
Voor de officiële Nederlandse vertaling is er een review document ter beschikking. https://ftp.iddsi.org/Documents/IDDSI_Framework_and_Descriptors_DUTCH_For_Review_Oct_2018.pdf
De review periode is reeds afgesloten, het is nu wachten op een officieel document op http://iddsi.org/framework/.

Meer informatie is te vinden op www.iddsi.org.

Enkele studenten werkten in 2018-2019 aan een website om ons te informeren over het IDDSI level van het drankenaanbod in onze supermarkten. https://iddsidranken.weebly.com/

Struikelblokken:

  • Staat er een multidisciplinair team klaar om IDDSI te implementeren? UZ Gent is het eerste ziekenhuis dat volledig volgens IDDSI werkt.
  • Brood en granen is een moeilijke voedingsmiddelengroep om in een juist level te plaatsen. Voor sommige instellingen zal het nodig zijn om een extra level te creëren. Of een persoonsgebonden beslissing te laten nemen door een NKO of logopediste.
  • Combinaties van levels is gevaarlijk en zou moeten worden vermeden. Denk hierbij aan fruit op sap, cornflakes met melk, … Er is een groep Transitional Foods.
  • Hoe vaak moeten recepten, voedingsmiddelen en dranken worden getest en hertest?
  • De grootkeuken moet over de juiste keukenmaterialen en hulpmiddelen beschikken om de voeding te kunnen bereiden volgens het correcte level.

Auteur: Marijke Meeusen 2019
Meer info? marijke_meeusen@hotmail.com

Was this answer helpful ? Yes / No