Onze projecten

Onze commissie heeft verschillende belangrijke opdrachten. Zo is één van den belangrijkste opdrachten het ondersteunen van collega’s in het werkveld en dit op diverse manieren:

  • het formuleren van up to date adviezen, afgestemd op het werkveld en gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten,
  • het uitwisselen van ervaring ivv casussen, probleemstelling, vraagbaak, …
  • het uitwisselen van kennis: literatuur, bestaande procedures, presentaties, …

Een andere belangrijke opdracht is het profileren van ons beroep binnen de geriatrische setting. Dit onder meer door het opstellen van een functieomschrijving voor de diëtiste, maar ook door het vormen van een uitgebreid multidisciplinair netwerk, het vruchtbaar maken van het beroep via interviews, tijdschriftartikels, deelname aan symposia, …

Tenslotte is het ook een belangrijke opdracht voor de commissie om de transmurale communicatie rond voedingszorg bij ouderen te bevorderen, niet enkel tussen diëtisten onderling, maar eveneens multidisciplinair. Dit om de continuïteit van de zorg te garanderen.

 

Bekijk hier onze gerealiseerde projecten.