VLaDiO voor professionelen

Onze commissie heeft verschillende belangrijke opdrachten. Zo is één van den belangrijkste opdrachten het ondersteunen van collega’s in het werkveld en dit op diverse manieren:

  • het formuleren van up to date adviezen, afgestemd op het werkveld en gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten,
  • het uitwisselen van ervaring ivv casussen, probleemstelling, vraagbaak, …
  • het uitwisselen van kennis: literatuur, bestaande procedures, presentaties, …

Een andere belangrijke opdracht is het profileren van ons beroep binnen de geriatrische setting. Dit onder meer door het opstellen van een functieomschrijving voor de diëtiste, maar ook door het vormen van een uitgebreid multidisciplinair netwerk, het vruchtbaar maken van het beroep via interviews, tijdschriftartikels, deelname aan symposia, …

Tenslotte is het ook een belangrijke opdracht voor de commissie om de transmurale communicatie rond voedingszorg bij ouderen te bevorderen, niet enkel tussen diëtisten onderling, maar eveneens multidisciplinair. Dit om de continuïteit van de zorg te garanderen.

 Projecten

  • Uitwerken van een transmuraal overdrachtsformulier voor diëtisten voor de ouderenzorg. Dit document proberen we uit in de regio Antwerpen. We stellen de communicatie tussen de geriatrische afdeling van een ziekenhuis en de woonzorgcentra of revalidatiecentra voorop. TRANSFERDOCUMENT VLADIO
  • Overzicht met contactgegevens van de WZC’s in de provincie Antwerpen Overzicht-rusthuizen-06032014.xls
  • Opstellen van voedingsaanbevelingen voor ouderen met diabetes. Dit document kan u hier later terugvinden
  • Jaarlijkse organisatie van een sessie rond voeding op de Wintermeeting Geriatrie te Oostende
  • Diëtisten in de ouderenzorg in de schijnwerper zetten!